Lancering van de kasteelmunt

Serie Zilveren Dukaten met Nederlandse Kastelen als thema

De Koninklijke Nederlandse Munt slaat munt uit de populariteit van de Nederlandse Kastelen. Letterlijk, want met een serie zilveren dukaten met als thema ‘Nederlandse Kastelen’ wordt in opdracht van het ministerie van Financiën een nieuwe verzamelaarsmunt op de markt gebracht.

Deel 1: Ontdek Kasteel de Haar

Het eerste kasteel dat schittert in de gloednieuwe serie Zilveren Dukaten ‘Nederlandse kastelen’ is Kasteel de Haar, gelegen in Haarzuilens (Utrecht). Of u Kasteel de Haar nu bezoekt om het park, de wonderlijke geschiedenis, de tentoonstellingen, de tuinen, de hertjes of om te trouwen, u waant zich even in een andere wereld. Achter elke deur, elk detail, elke bloem uit de kleurrijke tuinen, schuilt wel een verhaal. Over andere tijden, andere culturen, andere figuren. De Haar is het grootste kasteel van Nederland, dat ooit privébezit was van de familie van Zuylen en waar haar nazaten nog steeds jaarlijks verblijven. Ook de internationale jetset uit de vorige eeuw, met haar uitbundige levensstijl, bezocht met regelmaat het kasteel. Van Coco Chanel tot Roger Moore, zij lieten hun sporen na in de luxueuze kamers van de meest weelderige plek die Utrecht rijk is.

Deel 2: Ontdek Kasteel Heeswijk

Prominent in het bosrijke land nabij Den Bosch schittert het monumentale Kasteel Heeswijk: ‘het Kasteel van Brabant’. Het weerspiegelt bijna duizend jaar macht, trots en cultuur van de Brabantse elite. Kasteel Heeswijk kent een bewogen geschiedenis die teruggaat tot het jaar 1080. Aanvankelijk een houten burcht, groeit het uit tot een indrukwekkend fort en uiteindelijk een deftige buitenplaats. Het kasteel wordt geregeld belegerd, beschadigd, hersteld en verbouwd. De zeventiende eeuw, de eeuw waarin onder andere de Tachtigjarige Oorlog plaatsvond, is misschien wel de meest roemruchte in de geschiedenis van Kasteel Heeswijk. De Franse Koning Lodewijk XIV en de Engelse gezanten tekenen namelijk in het Rampjaar 1672 in Kasteel Heeswijk een plan om het veroverde Nederland te verdelen. In de negentiende eeuw koopt baron Van den Bogaerde van Terbrugge het landgoed en kasteel. Hij en zijn zonen maken er een luxe romantisch paleis van, gevuld met een rijke verzameling kunst en antiek. Na het overlijden van de laatste baron wordt het kasteel een museum. Tegenwoordig kan iedereen op ontdekkingsreis gaan door de zalen, gangen, kamertjes, kelders en torens. Kasteel Heeswijk behoort tot één van de best bezochte kasteelmusea van Nederland en Vlaanderen.

Veldmaarschalk Godard van Reede – Ginkel, 1ste graaf van Athlone

De voorzijde van de Zilveren Dukaat toont, direct in lijn met de Muntwet 2002, een geharnaste ridder met provinciewapen voor het linkerbeen. Op het schild staat het wapen van Utrecht met het opschrift MO.NO.ARG.REG.BELGII.TRAJ. ‘MO NO ARG REG’ is de afkorting voor het Latijnse ‘Moneta Nova Argenta Regni’: Nieuwe Zilveren munt van het Koninkrijk. ‘BELGII’ is de Latijnse naam voor de Nederlanden, dus niet (alleen) voor het Koninkrijk België. ‘TRAJ’ is voluit Traiectum, de provincie Utrecht wordt hiermee aangeduid. Het opschrift betekent in het Nederlands daarmee: Nieuwe zilveren munt van het Koninkrijk der Nederlanden provincie Utrecht. De ridder die u in deze serie Zilveren Dukaten terugziet heeft vreemd genoeg niets van doen met Kasteel de Haar en weinig met Kasteel Heeswijk. Het is Godard van Reede (1644 –1703), een belangrijk veldmaarschalk in de 17de eeuw, die tijdens zijn leven door stadhouder-koning Willem III verheven werd tot graaf van Athlone vanwege zijn overwinningen in Ierland. Van Reede werd als enige van zoon van diplomaat Godard Adriaan van Reede (1621-1691) en Margaretha Turnor (1613-1700) geboren op Kasteel Amerongen. Door zijn huwelijk met Philipotta van Raesfelt (1643-1721), was hij ook Heer van Kasteel Middachten.

Het is overigens niet de eerste keer dat er een munt geslagen wordt met de beeltenis van Godard van Reede. Al aan het einde van de 17de eeuw werd deze nu vergeten veldheer geëerd met een munt, ter nagedachtenis aan zijn overwinningen op de Frans-Ierse legers tijdens een bloedige Ierse veldtocht van 1691.

Historiepenning uit 1702 met Godard van Reede als Romeins veldheer (collectie Rijksmuseum)

De keerzijde van de nieuwe munt toont het Rijkswapen met de Koninklijke Kroon tussen de cijfers van het jaartal, met het opschrift: CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT, ‘Eendracht maakt macht’, met daarbij het munthuisteken en het muntmeesterteken.

Godard van Reede-Ginkel
Portret van Godard, baron van Reede-Ginckel, graaf van Athlone (collectie Rijksmuseum)